Зміна складу учасників

  Зміна складу учасників відбувається при:    
1.) Виході учасника. Учасник Товариства має право вийти з Товариства за умови попереднього подання Голові Товариства нотаріально посвідченого (для Учасників — фізичних осіб), письмового (для Учасників – юридичних осіб) попередження про свій вихід.
2.) Відчудженні (продажі) своєї частки  у Статутному капіталі. Учасник (засновник) має право продати чи іншим чином відчужити свою частку (її частину) в Статутному капіталі (фонді) одному чи кільком Учасникам, а також третім особам.
3.) Виключенні Учасника із складу. Учасник (засновник), який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети Підприємства може бути виключений із складу учасників.
4.) Прийнятті до складу нового учасника. Загальні збори вправі прийняти до складу Учасників нового Учасника (Учасників), визначивши суму його вкладу у Статутний капітал Підприємства та збільшивши на суму такого вкладу Статутний капітал Підприємства.
5.) Правонаступництві. Такий перехід відбувається у зв’язку з реорганізацією юридичної особи або у зв’язку зі смертю фізичної особи – учасника.
 

        Вартість послуги

 
Зміна складу учасників для Товариста — 2200 грн. (3 дні) + держмито від 1200 грн.
(реєстрація зміни  здійснюється згідно нового закону у дві дії та сплачується два держмита)
 
 У вартість послуги входить:  
 Попередня консультація;
Сплата держмита;
Подання документів та реєстрація зміни складу учасників;
Підготовка протоколу Зборів (або рішення Учасника) про новий розподіл часток та затвердження Статуту в новій редакції;
Підготовка Статуту нового зразка згідно Закону України «Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю» від 06.02.2018 № 2275-VIII);
 Підготовка довіреності, заяви та подання пакету документів для реєстрацї Статуту в новій редакції.
 Отримання опису про реєстрацію Статуту нової редакції;
    
Додаткові послуги:
► Підготовка Актів прийому — передачі частки  - 150 грн.
► Підготовка Договорів купівлі-продажу часток 250 грн.
Нотаріальні послуги (посвідчення підписів).
 

             Як замовити?

Попередньо надати:
 код ЄДРПОУ та назву юридичної особи;
► відомості про склад Учасників;
► ідент. код  та копію паспорта нового Учасника;
 
Оплата за послуги може здійснюватись:
попередньою оплатою на картку або безпосередньо в офісі.
попередньою оплатою на поточний рахунок (реквізити для оплати).
 
 Збережіть свій вільний час!  
Телефонуйте за ном. +38(096)-256-65-65,   +38(050)-568-07-31