Зміна складу учасників відбувається при:

 • Виході учасника. Учасник Товариства має право вийти з Товариства за умови попереднього подання Голові Товариства нотаріально посвідченого (для Учасників — фізичних осіб), письмового (для Учасників – юридичних осіб) попередження про свій вихід.
 • Відчудженні (продажі) своєї частки у Статутному капіталі. Учасник (засновник) має право продати чи іншим чином відчужити свою частку (її частину) в Статутному капіталі (фонді) одному чи кільком Учасникам, а також третім особам.
 • Виключенні Учасника із складу. Учасник (засновник), який систематично не виконує або неналежним чином виконує обов’язки або перешкоджає своїми діями досягненню мети Підприємства може бути виключений із складу учасників.
 • Прийнятті до складу нового учасника. Загальні збори вправі прийняти до складу Учасників нового Учасника (Учасників), визначивши суму його вкладу у Статутний капітал Підприємства та збільшивши на суму такого вкладу Статутний капітал Підприємства.
 • Правонаступництві. Такий перехід відбувається у зв’язку з реорганізацією юридичної особи або у зв’язку зі смертю фізичної особи – учасника.

Вартість послуги

Зміна складу учасників для Товариста — 1800 грн. (3 дні) + держмито від 740 грн.

(у разі внесення змін до статуту, реєстрація нової редакції статуту здійснюється згідно нового закону окремою дією та при цьому сплачується ще одне додаткове держмито)

У вартість послуги входить:

 • Попередня консультація;
 • Сплата держмита;
 • Підготовка акту прийому – передачі та договору купівлі продажу частки у статутному капіталі Товариства;
 • Подання документів та реєстрація зміни складу учасників;
 • У разі необхідності додатково підготовка Статуту нового зразка згідно Закону України “Про товариства з обмеженою та додатковою відповідальністю” від 06.02.2018 № 2275-VIII). (Вартість 1400 грн. + 740 грн. держмито);
 • Підготовка заяви та подання пакету документів для реєстрацї Статуту в новій редакції.
 • Отримання опису про реєстрацію Статуту нової редакції;

Як замовити?

Попередньо надати:

 • код ЄДРПОУ та назву юридичної особи;
 • відомості про склад Учасників;
 • ідент. код та копію паспорта нового Учасника;

Оплата за послуги може здійснюватись:

 • Шляхом внесення попередньої оплати готівковим платежем  (повний розрахунок в момент отримання Вами готових документів);
 • Попередньою оплатою за реквізитами на поточний рахунок.